Kontaktní údaje

Taxi přívěsek
Marie Majerové 426/89
79811 Prostějov-Vrahovice

IČO: 76474321

Kontaktní osoba

Vratislav Hromek
Tel.: +420 724 331 205 - prosím po 15 hod.
E-mail: taxivrata@seznam.cz

Fakturační údaje

Taxi přívěsek
Marie Majerové 426/89
79811 Prostějov- Vrahovice

IČO: 76474321
Č.ú. 2257654359/0800

Platby ze zahraničí

IBAN: CZ0608000000002257654359
SWIFT: GIBA CZ PX

Název příjemce:
Marketa Hromková

Adresa příjemce:
Marie Majerové 426/89
79811 Prostějov-Vrahovice

Název banky:
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
14000 Praha 4

Kód banky: 0800

Poplatky u zahraniční platby je k tíži plátce
Plaťte v režimu OUR